CONTACT INFORMATION

Bowen Chen Tel:+86 18559979527
Email: chenhonghui_cn@163.com Address:No. 2 Pengwang Road, Hunan Town, Changle District, Fuzhou City, Fujian Province, China
WeChat: